נושאים לקריאה

בתחלה ניתנה תורה לישראלמדרש אותיות דרבי עקיבאהרכב אותיות ותיבות במקראבשעה שעלה משה למרוםפרוייקט שאני עדיין עובד עליוספר תורה - מהדורה דיגיטלית
רזי פרדס (תיבות)ברכת כהניםמספר הכוכבים הצבירים והגלקסיות רשום בתלמודוא"ו דגחון - חציין של אותיות?! "דרש דרש" - חציין של תיבות?! הכיצד?
למה מותר לאכול דבש (דבורים)?אמצע התורה נמצא ב-אל-יהפירוט מפורט ומדוייק של הופעות השם י-ה-ו-השחיטה כשרה ההומאנית ביותר!

חישוב מולד ראש השנה על פי מולד בהר"ד ללא שום דחיות
חישוב מולד ראש השנה - מחזורים - חודשים - ימים - שעות - חלקים - סוגי שנה - דחיות - סטטיסטיקות מדוייקות
חישוב מולד ראש השנה על פי מולד בהר"ד ללא שום דחיות (אבל עם מולד זקן) - זה החישוב מתקופת האדם הראשון
חישוב מולד ראש השנה       תחילת לוח השנה העברי על פי מולד בהר"ד (מומלץ לצפות בעמוד זה!)       שנת המבול על פי חשבון זה
חישוב מולד ראש השנה על פי מולד בהר"ד עם כל ארבעת סוגי הדחיות - זה החישוב איך שאנו מחשבים זאת כיום
חישוב מולד ראש השנה - מחזורים - חודשים - ימים - שעות - חלקים - סוגי שנה - דחיות - סטטיסטיקות מדוייקות
הכז בשה זשג גכה בחג השג החא בחה בשז גכז זחא זחג זשה השא
סך כל ההופעות במחזור 689472 השנים 124416 81335 94563 43081 39369 45899 26677 40000 32576 36288 29853 40000 32576 22839
מספר כל הצירופים האפשריים במחזור 36 52 55 58 58 59 60 60 60 60 60 60 60 67

סדר הדורות הלא מקוצר (כל עמוד מכיל 1000 שורות - שורה לכל שנה)
האלף הראשון האלף השני האלף השלישי האלף הרביעי האלף החמישי האלף השישי

הפרוייקט עדיין בבניה
ספר הזהר הקדוש - מסודר על פי כרכים ועם פרוט של רשימת המאמרים השלמה ואותיותיה

מאמר שבע הרקיעים
[ מאמר שבע הרקעים ] [ מבנה הרקיע השני - מספר הכוכבים הצבירים והגלקסיות ] [ אבני אלגביש ] [ חידושה של לבנה ] [ כוכב השביט היילי ] בקרוב >>> [ נרתיק השמש ] [ צביר הכוכבים כימה ]

מאמר שבע הארצות
[ מאמר שבע הארצות - חלק א ] [ מאמר שבע הארצות - חלק ב ] [ מאמר שבע הארצות - חלק ג ] בקרוב >>> [ עלילות גילגמש, המבול, מעיין הנעורים והנחש ] [ צדפים בראשי ההרים - בכל רחבי העולם ]

מאמר 92 היסודות
[ מאמר 92 היסודות - חלק א ] [ מאמר 92 היסודות - חלק ב ]

המרה אוטומטית מהתורה הקדושה לששים רבוא אותיות בזמן אמת
הכנתי לכם המרה אוטומטית לששים רבוא כדי שתוכלו לראות ולבדוק זאת בעצמכם את שיטת המילוי וגם על מנת שתוכלו לשנות ולבדוק את מפתח ההחלפה הראשי בעצמכם במידה ותרצו לעשות זאת
דבר נוסף למתכנתים שבכם יצרתי קובץ מיוחד בשם t.js אשר מעלה את התורה לזכרון באופן מיוחד על פי חלוקה של שורות ומילים במחרוזות מופרדות מבעוד מועד דבר המקל לבדיקת דברים
בדקו זאת בלינק הבא! - גרסה נוספת עם צבעים להדגשה

קבצים להורדה

התורה הקדושה

ספר בראשיתספר שמותספר ויקראספר במדברספר דברים

קבצי טקסט להורדה: ללא חלוקת תיבותמילים ללא שורותכל מילה בנפרדראשי תיבותסופי תיבותראשי פסוקיםסופי פסוקים
קבצי HTML לצפייה: ללא חלוקת תיבות • מילים ללא שורות • כל מילה בנפרדראשי תיבותסופי תיבותראשי פסוקיםסופי פסוקים

הערה: קובץ הHTML של "כל מילה בנפרד" הוא קובץ "כבד" מעל ל3 מגה ולכן לוקח זמן לטעון אותו (כחלופה ניתן להוריד את הקובץ הטקסט של "כל מילה בנפרד")
היות ויתכן שישנם אנשים שרוצים לצפות בעזרת דפדפן אני יצרתי את הקובץ HTML אשר בתוך הקובץ ZIP והוא ערוך שם בתוך טבלה ענקית של 79977 שורות
וכל מילה ממוספרת בשורה חדשה ונפרדת כך שכל מה שאתה צריכים לעשות הוא להוריד את הקובץ ZIP ולחלץ את הHTML שבתוכו כדי לתוכלו לצפות בו

גן פרשות

בראשיתנחלך לךויראחיי שרהתולדותויצאוישלחוישבמקץויגשויחי
שמותואראבאבשלחיתרומשפטיםתרומהתצוהכי תשאויקהלפקודי
ויקראצושמיניתזריעמצורעאחרי מותקדושיםאמורבהרבחוקותי
במדברנשאבהעלותךשלח לךקרחחקתבלקפינחסמטותמסעי
דבריםואתחנןעקבראהשופטיםכי תצאכי תבואניצבים וילךהאזינווזאת הברכה

מניין מפורט ומדוייק של הרכב ספר תורה

 
גן פרשות פרשיות ישנם 5845 פסוקים בספר תורה תיבות ואותיות תרי"ג מצוות מניין האותיות המיוחדות בתורה י-ה-ו-ה מתחיל מסתיים
סדר פרשה סה"כ פתוחות סתומות המסורה סימן עליון תחתון מילים אותיות סה"כ עשה לא תעשה רבתי זעירא ביה שמו מנוקד סה"כ גלוי נסתר פרק פסוק פרק פסוק
1 בראשית 22 9 13 קמו אמציה 146 146 1931 7235 1 1 1 1 1 2 36 א א ו ח
2 נח 18 5 13 קנג בצלאל 153 153 1861 6907 14 ו ט יא לב
3 לך לך 7 3 4 קכו מכנדבי 126 126 1686 6336 1 1 30 2 יב א יז כז
4 וירא 6 4 2 קמז כונניהו 147 147 2085 7862 4 4 26 2 יח א כב כד
5 חיי שרה 4 3 1 קה יהוידע 105 105 1402 5314 1 1 19 כג א כה יח
6 תולדת 4 2 2 קו יהללאל 106 106 1432 5426 1 1 14 כה יט כח ט
7 ויצא 1 0 1 קמח חלקי 148 148 2021 7512 13 כח י לב ג
8 וישלח 9 6 3 קנד אביאסף 153 154 1976 7458 1 1 6 6 1 לב ד לו מג
9 וישב 4 3 1 קיב בקי 112 112 1558 5972 2 2 11 לז א מ כג
10 מקץ 1 1 0 קמו יחזקיהו 146 146 2022 7914 לאחר מכירת יוסף וישיבתו בכלא השם לא רשום בשום מקום! אין שום מצוה! ואין אותיות מיוחדות כלל!
שכינה נסתקלה מיעקב וכי יש לך הסתר פנים גדול מזה? (הקב"ה עסוק בבריאת אורו של משיח)
מא א מד יז
11 ויגש 3 0 3 קו יהללאל 106 106 1480 5680 מד יח מז כז
12 ויחי 12 7 5 פה ימלה 85 85 1158 4448 1 1 1 מז כח נ כו
13 שמות 6 5 1 קכד מעדי 124 124 1763 6762 32 א א ו א
14 וארא 16 8 8 קכא יעיאל 121 121 1748 6701 73 1 ו ב ט לה
15 בא 14 8 6 קו יהללאל 106 106 1655 6149 20 9 11 60 י א יג טז
16 בשלח 14 9 5 קטז סנאה 116 116 1681 6423 1 1 1 1 65 יג יז יז טז
17 יתרו 15 4 11 עב אליאל 72 74 1105 4022 17 3 14 33 יח א כ כב
18 משפטים 33 6 27 קיח עזיאל 118 118 1462 5313 53 23 30 16 1 כא א כד יח
19 תרומה 9 4 5 צו סלו 96 96 1145 4692 3 2 1 1 1 כה א כז יט
20 תצוה 10 2 8 קא מיכאל 101 101 1412 5430 7 4 3 23 1 כז כ ל י
21 כי תשא 14 10 4 קלט חננאל 139 139 2002 7424 9 4 5 2 2 53 ל יא לד לה
22
ויקהל
פקודי
13 7 6 קכב סנואה 122 122 1558 6181 1 1 16 לה א לח כ
23 20 6 14 צב עזיה 92 92 1182 4432 26 לח כא מ לח
24 ויקרא 20 12 8 קיא דעואל 111 111 1673 6222 16 11 5 1 1 59 2 א א ה כו
25 צו 8 7 1 צז עובדיה 97 97 1353 5096 18 9 9 1 1 43 2 ו א ח לו
26 שמיני 6 3 3 צא מיכיהו 91 91 1238 4670 17 6 11 1 1 29 1 ט א יא מז
27
תזריע
מצורע
9 5 4 סז בניה 67 67 1010 3667 7 5 2 1 1 3 יב א יג נט
28 7 4 3 צ יעדו 90 90 1274 4697 11 11 15 יד א טו לג
29
אחרי מות
קדושים
15 3 12 פ עדו 80 80 1170 4294 28 2 26 1 1 28 טז א יח ל
30 4 3 1 סד החוילה 64 64 868 3229 51 13 38 27 יט א כ כז
31 אמור 17 11 6 קכד מעדי 124 124 1614 6106 63 24 39 77 כא א כד כג
32
בהר
בחוקותי
7 1 6 נז חטיל 57 57 737 2817 24 7 17 8 כה א יט ל
33 5 3 2 עח עזא 78 78 1013 3992 12 7 5 22 1 כו ג כז לד
34 במדבר 29 22 7 קנט חלקיהו 159 159 1823 7393 5 5 25 א א ד כ
35 נשא 26 18 8 קעו עמוס 176 176 2264 8632 18 7 11 36 ד כא ז פט
36 בהעלותך 16 11 5 קלו מהללאל 136 136 1840 7055 5 3 2 1 1 71 ח א יב טז
37 שלח 10 7 3 קיט פלט 119 119 1540 5820 3 2 1 1 1 53 1 יג א טו מא
38 קרח 13 7 6 צה דניאל 95 95 1409 5325 9 5 4 48 טז א יח לב
39
חקת
בלק
10 6 4 פז עזי 87 87 1245 4670 3 3 1 1 23 יט א כב א
40 2 1 1 קד מנוח 104 104 1455 5357 1 1 33 כב ב כה ט
41 פינחס 35 10 25 קסח ואליפלהו 168 168 1887 7853 6 6 1 1 41 כה י ל א
42
מטות
מסעי
9 4 5 קיב עיבל 112 112 1484 5652 2 1 1 48 ל ב לב מב
43 8 6 2 קלב מחלהחולה 132 132 1461 5773 6 2 4 18 1 לג א לו יג
44 דברים 4 0 4 קה מלכיה 105 105 1548 5972 2 2 48 א א ג כב
45 ואתחנן 21 5 16 קיט פלט 119 121 1878 7343 12 8 4 2 2 88 ג כג ז יא
46 עקב 10 6 4 קיא יעלא 111 111 1747 6865 8 6 2 93 ז יב יא כה
47 ראה 20 5 15 קכו מכנדבי 126 126 1932 7442 55 17 38 85 2 יא כו טז יז
48 שופטים 18 3 15 צז סלוא 97 97 1523 5590 41 14 27 55 טז יח כא ט
49 כי תצא 44 2 42 קי עלי 110 110 1582 5856 74 27 47 30 1 כא י כה יט
50 כי תבוא 21 5 16 קכב מכבני 122 122 1747 6811 6 3 3 74 כו א כט ח
51א
ניצבים
( וילך )
4 1 3 ע אדניה 40 40 657 2575 1 12 13 34 כט ט ל כ
51ב 3 2 1 30 30 553 2123 2 2 1 1 19 לא א לא ל
52 האזינו 3 3 0 נב כלב 52 52 615 2326 1 1 2 9 לב א לב נב
53 וזאת הברכה 10 2 8 מא גאואל 41 41 512 1989 15 לג א לד יב
 
    12 בראשית 91 43 48 אתקלד אך לד 1533 1534 20612 78064 3 2 1 1 3 2 12 17 165 4 א א נ כו    
11 שמות 164 69 95 ארט ארט 1207 1209 16713 63529 111 45 66 2 1 3 398 4 א א מ לח
10 ויקרא 98 52 46 תתנט נטף 859 859 11950 44790 247 95 152 2 2 1 5 311 6 א א כז לד
10 במדבר 158 92 66 ארפח אפרח 1288 1288 16408 63530 52 29 23 1 1 8 10 396 2 א א לו יג
10 דברים 158 34 124 תתקנה הנץ 953 955 14294 54892 200 77 123 4 1 1 12 18 550 3 א א לד יב
 
53 סך הכל 669 290 379 התתמה החמה 5840 5845 79977 304805 613 248 365 10 6 6 32 53 1820 19 סך הכל ישנם 187 פרקים
גן
(נעול)
עץ החיים
(למחזיקים בה)
פרי או עשב פרי
(עזר)
או עשב
(כנגדו)
והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה
יהיה שבעתים כאור שבעת הימים
ד"ש אלפים תת"ה
(ספרים אחרונים)
תריג
(מצוות)
רמח
(איברים)
שסה
(גידים)
גן אותיות - האות הראשונה היא רבתי
וגם ביה שמו לא סופרים אותה פעמיים!
1839
 
איזה פרשות מחברים ומתי?
סוג
שנה
ויקהל
ופקודי
תזריע
ומצורע
אחרי מות
וקדושים
בהר
ובחוקותי
חוקת
ובלק
מטות
ומסעי
ניצבים
ווילך
הסבר מפורט יותר
בשה כןכןכןכןeeכןכן בשנת בשה ישנם 54 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-48 שבתות ולכן יש 6 פרשות מחוברות.
לעומת זאת בחוץ לארץ ישנה פרשה מחוברת נוספת מכיוון שהיום השני של שבועות חל בשבת.
גכה כןכןכןכןeeכןכן בשנת גכה ישנם 54 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-48 שבתות ולכן יש 6 פרשות מחוברות.
לעומת זאת בחוץ לארץ ישנה פרשה מחוברת נוספת מכיוון שהיום השני של שבועות חל בשבת.
זשג כןכןכןכןלאכןכן בשנת זשג ישנם 54 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-48 שבתות ולכן יש 6 פרשות מחוברות.
בחג כןכןכןכןלאכןכן בשנת בחג ישנם 54 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-48 שבתות ולכן יש 6 פרשות מחוברות.
זחא כןכןכןכןלאכןלא בשנת זחא ישנם 53 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-48 שבתות ולכן יש 5 פרשות מחוברות.
הכז כןכןכןeeלאכןלא בשנת הכז ישנם 52 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-48 שבתות ולכן יש 4 פרשות מחוברות.
לעומת זאת בחוץ לארץ ישנה פרשה מחוברת נוספת מכיוון שהיום השמיני של פסח חל בשבת.
השא לאכןכןכןלאכןלא בשנת השא ישנם 52 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-48 שבתות ולכן יש 4 פרשות מחוברות.
זשה לאלאלאלאeeכןכן בשנת זשה ישנם 54 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-52 שבתות ולכן יש 2 פרשות מחוברות.
לעומת זאת בחוץ לארץ ישנה פרשה מחוברת נוספת מכיוון שהיום השני של שבועות חל בשבת.
בחה לאלאלאלאeeכןכן בשנת בחה ישנם 54 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-52 שבתות ולכן יש 2 פרשות מחוברות.
לעומת זאת בחוץ לארץ ישנה פרשה מחוברת נוספת מכיוון שהיום השני של שבועות חל בשבת.
זחג לאלאלאלאלאכןכן בשנת זחג ישנם 54 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-52 שבתות ולכן יש 2 פרשות מחוברות.
השג לאלאלאלאלאלאכן בשנת השג ישנם 53 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-52 שבתות ולכן יש פרשה אחת מחוברת.
בשז לאלאלאלאלאeeלא בשנת בשז ישנה התאמה מושלמת בין מספר הפרשות לשבתות כלומר אין פרשות מחוברות.
לעומת זאת בחוץ לארץ ישנה פרשה מחוברת נוספת מכיוון שהיום השמיני של פסח חל בשבת.
גכז לאלאלאלאלאeeלא בשנת גכז ישנה התאמה מושלמת בין מספר הפרשות לשבתות כלומר אין פרשות מחוברות.
לעומת זאת בחוץ לארץ ישנה פרשה מחוברת נוספת מכיוון שהיום השמיני של פסח חל בשבת.
החא לאלאלאלאלאלאלא בשנת החא ישנה התאמה מושלמת בין מספר הפרשות לשבתות כלומר אין פרשות מחוברות.


ויקהל
ופקודי
תזריע
ומצורע
אחרי מות
וקדושים
בהר
ובחוקותי
חוקת
ובלק
מטות
ומסעי
ניצבים
ווילך
שנים בארץ 412617 435456 435456 311040 548032 416823
שנים בחו"ל 124416 196992 68864
סך הכל 412617 435456 435456 435456 196992 616896 416823
 
ויקהל
ופקודי
תזריע
ומצורע
אחרי מות
וקדושים
בהר
ובחוקותי
חוקת
ובלק
מטות
ומסעי
ניצבים
ווילך
אחוז בארץ % 59.85 % 63.16 % 63.16 % 45.11 % 79.49 % 60.46
אחוז בחו"ל % 18.05 % 28.57 % 9.99
סך הכל % 59.85 % 63.16 % 63.16 % 63.16 % 28.57 % 89.47 % 60.46
 
ביאור 1 - "מעשה ראובן" ומנין הפסוקים על פי טעם תחתון

מעשה ראובן - פרשיה פתוחה באמצע פסוק
Reuben
שימו לב - פרשיה פתוחה באמצע פסוק! רוצה לדעת עוד? לחץ כאן!
הפסוק של "מעשה ראובן" בפרשת וישלח (פרק לה פסוק כב) הוא פסוק אחד לפי טעם עליון
אבל לפי טעם תחתון יש שם שני פסוקים ולפי זה ישנם קנד פסוקים בפרשת וישלח.

ישנם עד פסוקים בפרשת יתרו וקכא פסוקים בפרשת ואתחנן לפי טעם תחתון
אבל לפי טעם עליון יש עב פסוקים בפרשת יתרו וקיט בפרשת ואתחנן.

בכתבי יד העתיקים של המקרא מקדימים בעשרת הדברות סימני הטעם התחתון לסימני טעם העליון

ובפרשת וישלח הם מקדימים את סימני הטעם העליון לסימני הטעם התחתון, כמנהג ארץ ישראל
וכן נמנו הפסוקים בחומשים שלנו (כטעם עליון בפרשת וישלח, וכטעם תחתון בעשרת הדברות).

אבל במנין הפסוקים לפי סדר הפרשיות (שהוא כמנהג בבל שהיו מסיימים את התורה בשנה אחת)
נמנה כפי מנהג בבל שקוראים כטעם תחתון בפרשת וישלח וכטעם עליון בעשרת הדברות.

ולכן על פי המסורה לפי טעם תחתון ישנם 5845 פסוקים בספר תורה

מנין פסוקי התורה ה' אלפים שמונה מאות וארבעים וחמשה, ונתנה סימן: ואור החמה יהיה שבעתיים "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים" (ישעיהו ל כו)
תורה שבעל פה היא בת זוג לתורה שבכתב, ומטעם זה נקרא אצל היודעים סוד הלבנה, וטעם שני עניינים הללו שוה, לפי שאין ללבנה מאור בעצמה אלא מן החמה, ואין לתורה שבעל פה עיקר אלא מתורה שבכתב, לפיכך לא נתנה תורה שבעל פה בסיני לכתוב שלא לקבוע לה מקום אלא על התורה שבכתב

 
פרשת וישלח טעם
עליון
טעם
תחתון
פרשת יתרו טעם
עליון
טעם
תחתון
פרשת ואתחנן טעם
עליון
טעם
תחתון
פרק פסוקים פרק פסוקים פרק פסוקים
לב ד-לג 30 30 יח א-כז 27 27 ג כג-כט 7 7
לג א-כ 20 20 יט א-כה 25 25 ד א-מט 49 49
לד א-לא 31 31 כ א-כב 20 22 ה א-כט 27 29
לה א-כט 29 30 ו א-כה 25 25
לו א-מג 43 43 ז א-יא 11 11
 
"מעשה ראובן" 153 154 עשרת הדיברות 72 74 עשרת הדיברות 119 121
 
ביאור 2 - פרשת ניצבים וילך

פרשת "נצבים" ופרשת "וילך" אינן דומות לשאר פרשיות התורה המתחברות זו עם זו. המסורה למקרא נוהגת לציין את תחילתה של כל פרשה בעיטור מיוחד בשוליים ובו המילה "פרשה" ולמסור בסופה את מניין הפסוקים הכלולים בה. בפרשיות המתחברות זו עם זו, כגון "ויקהל-פקודי" או "תזריע-מצורע", זוכה כל פרשה לעיטור בראשה ולמניין פסוקים בסופה. למשל, מסרן כתב-יד לנינגרד מציין בסוף פרשת "ויקהל" מניין קכ"ב פסוקים, ובסוף פרשת "פקודי" צ"ב פסוקים, וכדומה. אבל בסוף פרשת "וילך" נמסר מניין ע' פסוקים, שהוא המניין הכולל של פרשיות "נצבים-וילך", ובנקודת המעבר בין פרשת "נצבים" לפרשת "וילך" אין העיטור המציין תחילתה של פרשה חדשה ואין מניין של פסוקים לפרשת ניצבים. כך בדיוק נהג גם אהרן בן אשר, מסרן "כתר ארם צובה" (בעניין פרשת "נצבים". שאר הפרשיות המתחברות חסרות ב"כתר").

מצב דומה משתקף גם בדפוס מקראות גדולות (ונציה רפ"ד), ובעקבותיו בהרבה מן הדפוסים הנפוצים, אך שם כבר חלה התפתחות מסוימת: המסורה בדפוס הזה מביאה בסוף כל פרשה גם שם מן המקרא שהגימטרייה שלו שווה למניין פסוקי הפרשה, וכך משמש השם הזה סימן זיכרון למספר פסוקי הפרשה. בסוף פרשת "וילך" מובא מניין ע' פסוקים, כמו בכתבי-היד העתיקים הרואים ב"נצבים-וילך" פרשה אחת, והסימן הוא "אדניה". אולם פרשת "וילך" מסומנת כפרשה לעצמה, ובסוף פרשת "נצבים" נכתב "מ' לבבו סימן". אכן, זהו סימן גימטרייה המתאים לפרשת "נצבים" כשהיא לעצמה, אולם הסימן שניתן פה איננו שם מן המקרא, כמקובל, אלא מילה המופיעה בפרשה. חריגה זו מעידה על איחורו של הסימן, שבא למלא את חסרונו של סימן השם הניתן בכל פרשה.

רב סעדיה גאון נותן ביטוי קולע לתפיסתם של בעלי המסורה באמרו:

"וכבר אמרנו שהפרשות הן נג, וצריך לבאר ששמונה מהן מצטרפות לפעמים שתים שתים ביחד
ונקראות בארבע שבתות, והן ויקהל ואלה פקודי, אשה וזאת תהיה, אחרי מות קדושים, בהר סיני אם בחקותי."


ויקהל - פקודי
תזריע - מצורע
אחרי מות - קדושים
בהר - בחוקותי

"ומהן שלש פרשיות הנקראות בשתי שבתות, אחת וחצי בכל שבת, והן ויקח קרח וזאת חקת וירא בלק,
שזאת חקת מתחלקת לשתים עד ויסעו מקדש וקוראים את מחציתה הראשונה יחד עם ויקח קרח והשניה עם וירא בלק."


קרח - חקת
חקת - בלק

"ומהן פרשה המתחלקת לשתים ונקראת בשתי שבתות אם יש צורך בכך, והיא אתם נצבים הנחלקת בוילך משה."

ניצבים - וילך (פרשה אחת שמתפצלת לשתים!)

המקור לדברי רב סעדיה גאון מובא מתוך "סידור רב סעדיה גאון"

אם כן, מניינן הכולל של הפרשיות בתורה הוא חמישים ושלוש, ופרשת "וילך" אינה כלולה במניין זה.
רבים מן הראשונים הולכים בדרך הזאת ומונים ג"ן פרשות בתורה, ובהם:

ספר האורה - (רשי) - בקובץ יש 404 עמודים והנושא נידון בעמודים 251-253 תחת "הלכות ספר תורה"
ספר העִבור - (ר' אברהם בר חייא) - הנושא נידון בעמוד 86/139 תחת "השער העשירי"
ספר הגן - (שמו רומז על מספר פרשות השבוע) - הנושא נידון בעמוד 4/30

חמישים ושלוש פרשיות די בהן לכל שבתות השנה, גם בשנה מעוברת שמספר השבתות בה מרבי.
רק משהועברה קריאת פרשת "וזאת הברכה" ליום שמחת תורה (ועמה גם המנהג לפתוח בקריאת פרשת "בראשית" בעת סיום התורה),
נוצרו מצבים שבהם חסרה פרשה אחת בשנה ונוצר הצורך לחלק את פרשת "נצבים" לשתיים.

(מאת "המרכז ללימודי יסוד ביהדות" כתב "יוסף עופר" ואני ערכתי והוספתי דברים)

 

גן האותיות המיוחדות בתורה

 
    אותיות שיש לנקד מעליהן     אותיות רבתיות     אותיות זעירות     אותיות "ביה שמו"    
מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות
בראשית יח ט אליו 3 בראשית א א בראשית 1 בראשית ב ד בהבראם 1 בראשית א א בראשית 1
בראשית יט לג ובקומה 1 שמות לד ז נצר 1 בראשית כג ב ולבכתה 1 בראשית מט ח יהודה 1
בראשית לג ד וישקהו 6 שמות לד יד אחר 1 בראשית כז מו קצתי 1 שמות יד כח הבאים 1
בראשית לז יב את 2 ויקרא יא מב גחון 1 ויקרא א א ויקרא 1 ויקרא טז ח שני 1
במדבר ג לט ואהרן 5 ויקרא יג לג והתגלח 1 ויקרא ו ב מוקדה 1 במדבר כד ה מה 1
במדבר ט י רחקה 1 במדבר יד יז יגדל 1 דברים לב יח תשי 1 דברים לא כח ואעידה 1
במדבר כא ל אשר 1 דברים ו ד שמע 1 סך הכל 6 סך הכל 6
במדבר כט טו ועשרון 1 דברים ו ד אחד 1
דברים כט כח לנו ולבנינו עד 12 דברים כט כז וישלכם 1 סך הכל ישנם 54 סוגים אבל אנו מונים כאן אך ורק את האותיות שימו לב האות הראשונה בספר
תורה האות בי"ת היא אות רבתי וגם "ביה שמו" לכן לא סופרים אותה פעמיים ומניינה הוא אחד!
וגם פה בזהה לפרשות התורה מניינן הוא ג"ן האות בי"ת חופפת לפרשת ניצבים (וילך)
דברים לב ו ה ליהוה 1
    סך הכל 32     סך הכל 10        
 

מניין כל אות ואות בכל פרשה ופרשה

 
פרשה א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת סה"כ
בראשית 653 278 43 206 728 833 31 173 26 881 157 67 497 371 305 236 101 7 233 61 14 42 59 103 351 391 388 7235
נח 563 372 50 168 645 785 24 239 17 725 187 35 456 290 278 292 69 29 210 92 19 47 68 47 412 385 403 6907
לך לך 636 351 57 142 531 627 49 95 26 677 159 130 441 305 238 187 79 29 218 64 4 46 24 84 512 280 345 6336
וירא 836 446 62 177 735 783 41 182 44 859 182 105 528 351 295 229 81 34 289 64 8 95 19 150 516 360 391 7862
חיי שרה 560 310 45 156 452 499 28 127 14 561 104 57 378 252 159 217 61 21 173 52 11 43 21 113 340 258 302 5314
תולדת 528 357 45 103 370 605 29 139 22 701 128 117 312 259 134 153 52 3 224 39 4 83 11 162 341 241 264 5426
ויצא 724 483 67 182 620 715 48 162 26 878 182 91 609 290 215 264 160 17 293 72 15 77 10 185 393 302 432 7512
וישלח 743 443 42 167 499 879 52 189 23 829 157 67 548 300 232 301 113 22 327 92 40 63 29 142 402 351 406 7458
וישב 567 274 42 152 545 752 43 131 25 748 135 51 378 271 160 187 58 91 180 71 49 57 6 65 336 271 327 5972
מקץ 807 411 41 175 576 876 24 208 38 894 235 33 479 322 321 304 93 85 281 127 61 78 48 91 524 345 437 7914
ויגש 579 329 48 126 323 645 27 114 24 680 172 55 383 223 193 263 86 56 225 93 46 71 38 77 354 202 248 5680
ויחי 438 278 35 94 259 449 32 85 23 602 111 57 266 187 159 143 56 52 170 63 42 38 18 82 312 188 209 4448
שמות 651 315 45 148 658 689 44 115 19 805 159 79 489 358 244 206 103 29 222 83 9 86 15 93 434 283 381 6762
וארא 598 348 27 184 673 619 33 122 45 740 162 76 457 400 225 166 95 24 283 123 5 102 39 70 490 274 321 6701
בא 532 327 52 129 593 601 67 120 25 624 258 53 444 310 256 140 65 31 219 77 18 110 45 71 400 265 317 6149
בשלח 480 345 24 145 589 699 41 128 28 782 156 48 437 414 277 212 67 56 251 81 12 79 13 88 401 300 270 6423
יתרו 366 175 26 99 425 368 23 68 11 445 95 59 322 193 169 93 42 20 182 36 2 31 9 51 248 233 231 4022
משפטים 468 264 58 112 439 543 32 126 23 584 156 64 373 243 193 166 59 35 214 67 14 58 9 61 283 342 327 5313
תרומה 289 200 16 102 470 347 52 172 36 453 120 21 223 236 166 137 70 36 240 69 13 73 2 95 279 340 435 4692
תצווה 409 285 26 130 493 562 65 153 51 465 109 23 390 219 141 178 101 30 217 109 2 40 5 103 262 324 538 5430
כי תשא 669 337 46 174 739 741 58 195 33 749 202 91 525 372 220 244 92 33 286 97 13 63 18 125 467 389 446 7424
ויקהל 465 313 26 132 595 547 63 210 50 574 192 12 356 324 219 160 67 46 274 58 26 95 2 121 326 443 485 6181
פקודי 333 196 22 109 446 465 45 108 27 325 165 22 276 238 87 105 103 36 194 77 5 50 3 62 198 325 410 4432
ויקרא 553 306 24 112 729 598 75 245 101 479 176 28 470 302 148 198 118 58 235 91 8 42 9 152 335 297 333 6222
צו 427 290 20 109 573 505 69 180 40 462 152 4 384 282 128 144 82 21 125 54 8 37 8 120 260 269 343 5096
שמיני 440 214 31 84 514 474 42 92 70 399 175 25 373 227 156 135 58 38 161 66 15 29 37 91 265 198 261 4670
תזריע 329 228 79 56 536 436 7 53 56 225 125 8 122 133 57 136 98 23 185 60 2 35 1 42 273 155 207 3667
מצורע 370 303 61 92 544 487 61 123 100 418 169 4 251 215 115 132 100 23 193 67 8 43 29 40 243 207 299 4697
אחרי מות 441 235 48 111 382 411 44 115 46 326 146 35 337 159 119 105 42 10 180 89 3 15 17 60 270 227 321 4294
קדושים 375 131 25 61 270 334 26 51 26 322 109 32 231 143 119 100 20 4 92 45 7 17 11 59 158 177 284 3229
אמור 530 329 34 158 575 605 46 132 27 658 225 17 495 281 249 166 75 18 172 56 5 42 13 140 339 378 341 6106
בהר 254 164 32 55 201 285 24 56 7 293 97 55 190 138 102 91 16 16 91 28 4 28 17 24 150 165 234 2817
בחוקותי 336 208 33 78 342 373 30 73 19 433 198 30 234 154 223 106 48 27 135 47 26 26 22 75 233 207 276 3992
במדבר 557 432 50 230 540 736 40 176 30 675 176 14 588 471 273 255 153 67 219 170 46 79 2 119 340 491 464 7393
נשא 694 518 29 255 767 603 127 296 57 787 210 20 626 451 328 317 192 57 319 118 47 31 5 243 434 647 454 8632
בהעלותך 575 368 31 179 719 742 28 150 48 750 187 39 478 355 262 292 132 75 325 86 17 78 7 85 392 334 321 7055
שלח 528 296 59 128 616 581 49 114 32 564 185 14 418 261 233 232 93 36 219 73 5 42 45 54 376 279 288 5820
קרח 464 242 22 150 508 539 29 131 41 498 164 66 459 275 192 172 76 9 162 62 10 22 8 109 309 232 374 5325
חוקת 438 275 36 110 437 489 30 101 47 464 80 39 324 264 141 168 81 40 193 52 11 37 11 59 313 225 205 4670
בלק 537 363 41 102 390 545 44 75 21 597 125 92 494 252 197 134 59 20 241 57 14 41 10 132 339 209 226 5357
פינחס 502 413 24 205 660 583 39 343 29 824 202 16 637 431 325 326 119 61 294 229 19 43 8 81 411 564 465 7853
מטות 548 291 32 121 550 561 51 140 30 528 139 14 401 293 189 218 106 44 182 76 31 69 25 67 338 330 278 5652
מסעי 381 350 70 143 501 616 17 173 62 611 110 10 403 328 188 258 96 83 195 87 10 94 32 53 336 237 329 5773
דברים 521 339 59 149 520 593 34 121 24 575 210 58 407 239 268 246 92 28 223 60 17 40 22 57 460 287 323 5972
ואתחנן 664 380 43 166 696 707 46 125 33 774 237 175 522 342 328 212 88 31 244 74 10 78 35 71 432 358 472 7343
עקב 607 355 48 154 736 616 40 101 33 686 214 172 481 285 338 161 80 32 248 76 16 77 34 71 421 309 474 6865
ראה 656 409 45 127 722 683 40 159 34 707 323 278 561 300 256 197 80 49 230 85 10 66 25 95 430 390 485 7442
שופטים 488 276 36 138 579 536 36 116 34 600 151 147 492 211 184 147 62 36 213 59 7 43 12 68 349 296 274 5590
כי תצא 555 340 29 100 584 562 35 137 30 617 173 151 481 228 124 180 47 26 213 60 9 73 16 95 316 311 364 5856
כי תבוא 587 363 67 145 624 718 45 90 33 660 198 243 536 306 188 193 80 26 241 66 10 83 23 76 441 312 457 6811
ניצבים 232 164 11 38 314 271 19 43 12 255 85 83 199 96 87 60 13 9 74 35 6 26 11 32 139 115 146 2575
וילך 222 92 5 44 250 214 28 23 5 243 61 27 131 80 77 62 21 9 84 23 2 21 8 20 135 95 141 2123
האזינו 202 132 17 65 144 239 26 55 10 289 82 14 154 111 99 91 28 21 86 27 7 26 10 30 154 99 108 2326
וזאת הברכה 152 102 23 55 130 242 20 39 11 231 43 35 124 125 45 50 31 14 71 30 8 17 11 34 153 103 90 1989
 
בראשית 7634 4332 577 1848 6283 8448 428 1844 308 9035 1909 865 5275 3421 2689 2776 1009 446 2823 890 313 740 351 1301 4793 3574 4152 78064
שמות 5260 3105 368 1464 6120 6181 523 1517 348 6546 1774 548 4292 3307 2197 1807 864 376 2582 877 119 787 160 940 3788 3518 4161 63529
ויקרא 4055 2408 387 916 4666 4508 424 1120 492 4015 1572 238 3087 2034 1416 1313 657 238 1569 603 86 314 164 803 2526 2280 2899 44790
במדבר 5224 3548 394 1623 5688 5995 454 1699 397 6298 1578 324 4828 3381 2328 2372 1107 492 2349 1010 210 536 153 1002 3588 3548 3404 63530
דברים 4886 2952 383 1181 5299 5381 369 1009 259 5637 1777 1383 4088 2323 1994 1599 622 281 1927 595 102 550 207 649 3430 2675 3334 54892
 
ספר תורה 27059 16345 2109 7032 28056 30513 2198 7189 1804 31531 8610 3358 21570 14466 10624 9867 4259 1833 11250 3975 830 2927 1035 4695 18125 15595 17950 304805
         

מניין כל מילה ומילה בכל פרשה ופרשה על פי אורכה

 
    מניין כל מילה ומילה בכל פרשה ופרשה על פי אורכה     מניין כל אות ואות בכל פרשה ופרשה על פי אורכה של המילה    
 
    פרשה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 סה"כ     פרשה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 סה"כ    
בראשית 293 534 609 374 107 13 1 1931 בראשית 586 1602 2436 1870 642 91 8 7235
נח 294 525 606 314 107 13 1 1 1861 נח 588 1575 2424 1570 642 91 8 9 6907
לך לך 263 441 567 298 94 19 4 1686 לך לך 526 1323 2268 1490 564 133 32 6336
וירא 384 485 636 407 151 22 2085 וירא 768 1455 2544 2035 906 154 7862
חיי שרה 220 355 459 254 98 13 3 1402 חיי שרה 440 1065 1836 1270 588 91 24 5314
תולדת 220 349 504 255 82 20 2 1432 תולדת 440 1047 2016 1275 492 140 16 5426
ויצא 376 495 625 396 110 17 2 2021 ויצא 752 1485 2500 1980 660 119 16 7512
וישלח 296 540 644 345 119 26 5 1 1976 וישלח 592 1620 2576 1725 714 182 40 9 7458
וישב 263 337 537 281 109 23 5 3 1558 וישב 526 1011 2148 1405 654 161 40 27 5972
מקץ 292 472 636 417 162 35 4 4 2022 מקץ 584 1416 2544 2085 972 245 32 36 7914
ויגש 220 353 491 303 90 22 1 1480 ויגש 440 1059 1964 1515 540 154 8 5680
ויחי 177 249 423 212 84 13 1158 ויחי 354 747 1692 1060 504 91 4448
שמות 314 395 533 343 146 30 2 1763 שמות 628 1185 2132 1715 876 210 16 6762
וארא 281 444 525 338 117 31 11 1 1748 וארא 562 1332 2100 1690 702 217 88 10 6701
בא 296 459 487 278 109 21 4 1 1655 בא 592 1377 1948 1390 654 147 32 9 6149
בשלח 271 418 505 346 112 27 2 1681 בשלח 542 1254 2020 1730 672 189 16 6423
יתרו 212 312 327 181 62 11 1105 יתרו 424 936 1308 905 372 77 4022
משפטים 299 382 457 224 83 14 2 1 1462 משפטים 598 1146 1828 1120 498 98 16 9 5313
תרומה 106 239 399 273 97 28 3 1145 תרומה 212 717 1596 1365 582 196 24 4692
תצווה 177 368 487 272 92 16 1412 תצווה 354 1104 1948 1360 552 112 5430
כי תשא 338 557 621 359 93 32 2 2002 כי תשא 676 1671 2484 1795 558 224 16 7424
ויקהל 167 414 489 324 121 41 2 1558 ויקהל 334 1242 1956 1620 726 287 16 6181
פקודי 186 292 427 197 69 11 1182 פקודי 372 876 1708 985 414 77 4432
ויקרא 293 432 548 272 109 18 1 1673 ויקרא 586 1296 2192 1360 654 126 8 6222
צו 201 363 452 237 90 8 2 1353 צו 402 1089 1808 1185 540 56 16 5096
שמיני 199 343 368 221 84 22 1 1238 שמיני 398 1029 1472 1105 504 154 8 4670
תזריע 162 251 444 109 39 5 1010 תזריע 324 753 1776 545 234 35 3667
מצורע 197 304 547 160 59 7 1274 מצורע 394 912 2188 800 354 49 4697
אחרי מות 203 317 390 192 61 5 2 1170 אחרי מות 406 951 1560 960 366 35 16 4294
קדושים 148 239 270 141 61 7 2 868 קדושים 296 717 1080 705 366 49 16 3229
אמור 298 408 466 273 133 30 5 1 1614 אמור 596 1224 1864 1365 798 210 40 9 6106
בהר 124 182 225 130 62 11 3 737 בהר 248 546 900 650 372 77 24 2817
בחוקותי 134 267 305 174 104 23 6 1013 בחוקותי 268 801 1220 870 624 161 48 3992
במדבר 212 440 504 428 182 55 2 1823 במדבר 424 1320 2016 2140 1092 385 16 7393
נשא 301 592 788 429 123 29 2 2264 נשא 602 1776 3152 2145 738 203 16 8632
בהעלותך 291 456 554 378 132 26 2 1 1840 בהעלותך 582 1368 2216 1890 792 182 16 9 7055
שלח 257 422 448 265 116 29 3 1540 שלח 514 1266 1792 1325 696 203 24 5820
קרח 228 359 442 277 84 17 2 1409 קרח 456 1077 1768 1385 504 119 16 5325
חוקת 212 311 397 238 77 7 3 1245 חוקת 424 933 1588 1190 462 49 24 4670
בלק 266 354 514 234 74 11 2 1455 בלק 532 1062 2056 1170 444 77 16 5357
פינחס 167 453 525 494 156 83 8 1 1887 פינחס 334 1359 2100 2470 936 581 64 9 7853
מטות 222 385 475 267 127 8 1484 מטות 444 1155 1900 1335 762 56 5652
מסעי 176 362 448 348 96 22 8 1 1461 מסעי 352 1086 1792 1740 576 154 64 9 5773
דברים 216 435 455 268 147 23 4 1548 דברים 432 1305 1820 1340 882 161 32 5972
ואתחנן 282 457 559 372 157 39 11 1 1878 ואתחנן 564 1371 2236 1860 942 273 88 9 7343
עקב 275 397 506 360 167 39 2 1 1747 עקב 550 1191 2024 1800 1002 273 16 9 6865
ראה 340 410 599 402 149 24 8 1932 ראה 680 1230 2396 2010 894 168 64 7442
שופטים 288 392 477 274 85 6 1 1523 שופטים 576 1176 1908 1370 510 42 8 5590
כי תצא 310 355 520 306 76 15 1582 כי תצא 620 1065 2080 1530 456 105 5856
כי תבוא 267 364 594 364 119 37 2 1747 כי תבוא 534 1092 2376 1820 714 259 16 6811
ניצבים 93 146 219 132 55 11 1 657 ניצבים 186 438 876 660 330 77 8 2575
וילך 95 125 167 116 40 10 553 וילך 190 375 668 580 240 70 2123
האזינו 1 98 168 183 112 39 13 1 615 האזינו 1 196 504 732 560 234 91 8 2326
וזאת הברכה 66 131 165 106 35 8 1 512 וזאת הברכה 132 393 660 530 210 56 8 1989
סך הכל 1 12566 20035 25548 15070 5452 1146 141 17 1 79977 סך הכל 1 25132 60105 102192 75350 32712 8022 1128 153 10 304805
 
בראשית 0 3298 5135 6737 3856 1313 236 28 9 0 20612 בראשית 0 6596 15405 26948 19280 7878 1652 224 81 0 78064
שמות 0 2647 4280 5257 3135 1101 262 28 2 1 16713 שמות 0 5294 12840 21028 15675 6606 1834 224 18 10 63529
ויקרא 0 1959 3106 4015 1909 802 136 22 1 0 11950 ויקרא 0 3918 9318 16060 9545 4812 952 176 9 0 44790
במדבר 0 2332 4134 5095 3358 1167 287 32 3 0 16408 במדבר 0 4664 12402 20380 16790 7002 2009 256 27 0 63530
דברים 1 2330 3380 4444 2812 1069 225 31 2 0 14294 דברים 1 4660 10140 17776 14060 6414 1575 248 18 0 54892
 

הרכב כל הפרשיות הפתוחות והסתומות בתורה

רשימה מלאה של כל תרי"ג המצוות על פי סדר הופעתן בתורה

יש ששים רבוא אותיות לתורה

 
    מפתחות לשישים ריבוא אותיות בתורה    
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

כל עמוד מכיל ריבוא אותיות כלומר 10,000 אותיות (בהרכב של 100 כפול 100)

 
    מפתח החלפה ראשי    
   
שישים העמודים למעלה הם רק המפתחות כלומר האותיות הגלויות בתורה במרווחים המתאימים לאותיות הנסתרות
שישים העמודים למטה הם שישים ריבוא אותיות נסתרות בתורה שהם בהתאמה מושלמת למפתחות הללו (על ידי מפתח החלפה ראשי)

אלף   בית   גימל   דלת   הא   ואו   זין   חית   טת   יוד   ךךף   ככף   למד   םםם   ממם   ןןון   ננון   סמך   עין   ףףא   פפא   ץץדי   צצדי   קוף   ריש   שין   תאו  

 
    יש ששים רבוא אותיות לתורה    
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

כל עמוד מכיל ריבוא אותיות כלומר 10,000 אותיות (בהרכב של 100 כפול 100)

 
    הסברים מפורטים ביאורים עם הרחבה ומקורות    
   
אמרו חכמי תורת הנסתר כי כל נשמה של יהודי יש לה שורש באות אחת מאותיות התורה, שכן ראשי התיבות של המילה "ישראל" הן: יש ששים ריבוא אותיות לתורה!
(הערה חשובה: אני לא סתם הדגשתי את המילה "שורש" אנא תעיינו היטב בביאור מס 1 חסד לאברהם)

ספר הזוהר הקדוש (זוהר, שיר השירים, אות תרסא)
מובא שם "עד שהאותיות עולות לשישים ריבוא, כחשבון בני ישראל, שהם י"ב ועולים לששים רבוא, אף האותיות כך, כשהם מתמלאות עולות לששים".

מקור: הזוהר הקדוש, שיר השירים, מאמר ב' טעמים ונקודות ואותיות, אות תרסא-תרסב (עמוד 202/382)

ביאור מס 1 - ספר חסד לאברהם
ספר חסד לאברהם
מעין ב - נהר יא
ביאור מס 2 - ספר הזוהר הקדוש
ספר הזוהר: שיר השירים
אותיות תרסא-תרסב
ביאור מס 3 - טבלה מסכמת
טבלה מסכמת של מניין
כל האותיות הנסתרות

"אמרו, יש ששים רבוא נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין. וצריך להבין, איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת – נשמת אדם הראשון" (פרי חכם, חלק ג)

מוסבר לנו שכאשר האדם הראשון חטא בגן-עדן ואכל מעץ הדעת, הוא ירד מדרגתו הרוחנית ומהשלימות שהיתה לו, ופרחו ממנו כל ה-60 ריבוא נשמות שהיו כלולות בו.

המספר שישים ריבוא מוזכר בתיאור יציאת מצרים, כמספר בני ישראל (הגברים מגיל עשרים) שיצאו ממצרים:

"ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה, כשש מאת אלף רגלי הגברים לבד מטף" (שמות י"ב לז)

בשני המפקדים בספר במדבר, המספר הכללי של בני ישראל קרוב מאוד למספר זה.

אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לצבאותם, שש מאות אלף, ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים (במדבר ב לב)

אלה פקודי בני ישראל, שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלושים (במדבר כו נא)

   
 


Valid XHTML Valid CSS