גן האותיות המיוחדות בתורה

 
    אותיות שיש לנקד מעליהן     אותיות רבתיות     אותיות זעירות     אותיות "ביה שמו"    
מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות
בראשית יח ט אליו 3 בראשית א א בראשית 1 בראשית ב ד בהבראם 1 בראשית א א בראשית 1
בראשית יט לג ובקומה 1 שמות לד ז נצר 1 בראשית כג ב ולבכתה 1 בראשית מט ח יהודה 1
בראשית לג ד וישקהו 6 שמות לד יד אחר 1 בראשית כז מו קצתי 1 שמות יד כח הבאים 1
בראשית לז יב את 2 ויקרא יא מב גחון 1 ויקרא א א ויקרא 1 ויקרא טז ח שני 1
במדבר ג לט ואהרן 5 ויקרא יג לג והתגלח 1 ויקרא ו ב מוקדה 1 במדבר כד ה מה 1
במדבר ט י רחקה 1 במדבר יד יז יגדל 1 דברים לב יח תשי 1 דברים לא כח ואעידה 1
במדבר כא ל אשר 1 דברים ו ד שמע 1 סך הכל 6 סך הכל 6
במדבר כט טו ועשרון 1 דברים ו ד אחד 1
דברים כט כח לנו ולבנינו עד 12 דברים כט כז וישלכם 1 סך הכל ישנם 54 סוגים אבל אנו מונים כאן אך ורק את האותיות שימו לב האות הראשונה בספר
תורה האות בי"ת היא אות רבתי וגם "ביה שמו" לכן לא סופרים אותה פעמיים ומניינה הוא אחד!
וגם פה בזהה לפרשות התורה מניינן הוא ג"ן האות בי"ת חופפת לפרשת ניצבים (וילך)
דברים לב ו ה ליהוה 1
    סך הכל 32     סך הכל 10        
 


Valid XHTML Valid CSS