יש ששים רבוא אותיות לתורה

מילוי אותיות גן האותיות המיוחדות בתורה
אותיות בתורה
גלויות מילוי + מנצפך נסתרות
27059 א ל ף 2 54118
16345 ב י ת 2 32690
2109 ג י מ ל 3 6327
7032 ד ל ת 2 14064
28056 ה א 1 28056
30513 ו א ו 2 61026
2198 ז י ן 2 4396
7189 ח י ת 2 14378
1804 ט ת 1 1804
31531 י ו ד 2 63062
11968 כ ף 2 23936
21570 ל מ ד 2 43140
25090 מ ם 2 50180
14126 נ ו ן 3 42378
1833 ס מ ך 2 3666
11250 ע י ן 2 22500
4805 פ א 2 9610
3962 צ ד י 3 11886
4695 ק ו ף 2 9390
18125 ר י ש 2 36250
15595 ש י ן 2 31190
17950 ת א ו 2 35900
304805 סך הכל 62 45 599947
אותיות זעירות אותיות "ביה שמו"
מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות
בראשית ב ד בהבראם 1 בראשית א א בראשית 1
בראשית כג ב ולבכתה 1 בראשית מט ח יהודה 1
בראשית כז מו קצתי 1 שמות יד כח הבאים 1
ויקרא א א ויקרא 1 ויקרא טז ח שני 1
ויקרא ו ב מוקדה 1 במדבר כד ה מה 1
דברים לב יח תשי 1 דברים לא כח ואעידה 1
סך הכל 6 סך הכל 6
אותיות שיש לנקד מעליהן אותיות רבתיות
מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות
בראשית יח ט אליו 3 בראשית א א בראשית 1
בראשית יט לג ובקומה 1 שמות לד ז נצר 1
בראשית לג ד וישקהו 6 שמות לד יד אחר 1
בראשית לז יב את 2 ויקרא יא מב גחון 1
במדבר ג לט ואהרן 5 ויקרא יג לג והתגלח 1
במדבר ט י רחקה 1 במדבר יד יז יגדל 1
במדבר כא ל אשר 1 דברים ו ד שמע ... אחד 2
במדבר כט טו ועשרון 1 דברים כט כז וישלכם 1
דברים כט כח לנו ולבנינו עד 12 דברים לב ו ה ליהוה 1
סך הכל 32 סך הכל 10
סך הכל ישנם ג"ן אותיות מיוחדות בספר תורה! אנא שימו לב שהאות הראשונה בספר תורה (האות בי"ת) היא אות רבתי וגם "ביה שמו" לכן לא סופרים אותה פעמיים ומניינה הוא אחד! אנו מונים כאן אך ורק את מניין האותיות ולא את סוגיהן
סך הכל ישנם ששים רבוא אותיות לתורה! חיבור 599947 האותיות הנסתרות ביחד עם גן האותיות המיוחדות בתורה משלימות את המניין הכולל של כל האותיות הנסתרות שבספר תורה
אנא שימו לב ישנם רק 45/62 אותיות במילוי בשימוש! ולמה זה? יוד + הא + ואו + הא = 20 + 6 + 13 + 6 = 45


Valid XHTML Valid CSS