ספר הזוהר הקדוש, שיר השירים, אותיות תרסא-תרסב

Zohar

נרשום כעת מסודר וברור יותר

שיר השירים - סעיף תרסא

ארמית

עד דסלקין אתוון, לשתין רבוא, כחושבן שבטיהון דישראל, דאינון תריסר, וסלקין לשתין רבוא. אוף הכי אתוון, כד אתמלו סלקין לשתין.

אלף בית גימל דלת הא וו זין חית טת יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי קוף ריש שין תו

אלין אינון סליקו דאתוון, לשיתין רבוא.

תרגום

עד שהאותיות עולות, לששים ריבוא, כחשבון שבטי ישראל, שהם י"ב, ועולים לששים רבוא. אף האותיות כך, כשהן מתמלאות עולות לששים.

אלף בית גימל דלת הא וו זין חית טת יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי קוף ריש שין תו

אלו הן עלית האותיות לששים רבוא.

הערה

לאותיות: וו תו מוצמדת הערה המציינת שעל פי דפוסים ראשונים הרישום שלהם בעבר היה ויו תיו וזהו גם המילוי הנכון של אותיות אלה וזה כנראה השתנה לאחר מכן
דבר נוסף: ישנה גם צורת רישום אחרת לאותיות אלה והיא: ואו תאו (שיתכן שהיא הקדומה יותר) ובכל מקרה רישום זה אינו גורע כיוון שהרישום עדיין עם 3 אותיות

שיר השירים - סעיף תרסב

ארמית

אשתארו תו אתוון, ואינון תריסר.

מם סתימא, צדי אריכא, נון, פא, כף,

ואינון אתוון אחרנין כפולים, מנצפ"ך.

תרגום

עוד נשארו אותיות, שהן י"ב.

מם סתימה, צדי ארוכה, נון, פא, כף,

שהן אותיות אחרות הכפולות, מנצפ"ך.

למה כפולות?

למה מנצפך נאמר עליהן שהן (אותיות אחרות) כפולות?!

כ - ך
מ - ם
נ - ן
פ - ף
צ - ץ

לאחר הרישום הזה דבר זה די ברור אני חושב שכל מילה מיותרת

ואינון תריסר

למה רשום 12?

מם + צדי + נון + פא + כף

סך הכל 12 אותיות


Valid XHTML Valid CSS