הופעות השם

י-ק-ו-ק בראשי תיבות מופיע 8 פעמים
י-ק-ו-ק בסופי תיבות מופיע 10 פעמים

י-ק-ו-ק בנסתר (ללא הפרדת תיבות) מופיע 19 פעמים
י-ק-ו-ק בגלוי (עם הפרדת תיבות) מופיע 1820 פעמים

דודי (י-ק-ו-ק בהיפוך) בראשי תיבות מופיע 18 פעמים
דודי (י-ק-ו-ק בהיפוך) בסופי תיבות מופיע 13 פעמים

דודי (י-ק-ו-ק בהיפוך) בנסתר (ללא הפרדת תיבות) מופיע 88 פעמים
דודי (י-ק-ו-ק בהיפוך) בגלוי (עם הפרדת תיבות) אינו מופיע בשום מקום

מכאן אתה למד שאסור לרשום את שם השם בהיפוך בהופעה גלויה

יש לי סברה בנושא זה שהשימוש במילה דודי הוא כחלופה לשימוש בשם השם
כדוגמת שיר השירים ששם ידוע שהכוונה במילה דודי לקדוש ברוך הוא על דרך המשל

לדוגמא: "קול דודי דופק" וגם "אני לדודי ודודי לי" וכדומה

ישנה כוונה בנקודות הללו לכוון לשם השם אבל כנראה לא יאה ונכון בגלל ההקשר ולכן משתמשים במילה דודי
כיוון שבחלק מהמקומות שמה עלול להיות חשד להגשמת השם וזה לא יאה ולכן על דרך המשל מכוונים לדבר

לדוגמא: "דודי צח ואדום, דגול מרבבה" או "דומה דודי לצבי, או לעופר האיילים"

כעת תחשבו שבמקום דודי יופיע שם השם זה טיפה לא יאה ולא מכובד לרשום ככה
אז ישנו שימוש גורף במילה דודי על פי דרך המשל

דבר נוסף (שמשלים לעניין זה) השימוש הוא בכוונה במילה דודי כיוון שזה הכי קרוב לרישום שם השם בהיפוך
כיוון ששם השם מורכב מאותיות: יוד דלת יוד ואו דלת יוד ודודי בהיפוך הכי קרוב אליו: דלת ואו דלת יוד
רק יש השמטה של 2 היודים של אותיות ההא כלומר אפילו הרישום זהה ודומה לרישום שם השם

Valid XHTML Valid CSS