כולן לא בראתי אלא בשבילך

מקור: תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב/ב


אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא:

ריבונו של עולם
אדם נושא אשה על אשתו ראשונה
זוכר מעשה הראשונה

אתה עזבתני ושכחתני?

אמר לה הקדוש ברוך הוא:

בתי!

י"ב מזלות בראתי ברקיע
ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל
ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון
ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון
ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון
ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא
ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות החמה

וכולן לא בראתי אלא בשבילך!

ואת אמרת עזבתני ושכחתני?!

הסבר ופירוט

י"ב מזלות בראתי ברקיע [השני]

ריש לקיש אמר [שישנם] שבעה [רקיעים] ואלו הן

וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות
(הערה חשובה: וילון זה מה שמכונה כיום אטמוספרה)

ורקיע [שני] זה מחולק ל 12 מזלות
ו12 המזלות הללו הן כנגד 12 חודשי השנה

שנאמר: "וכולן משרתים לשנים עשר מזלות שהם כנגד שנים עשר חדשים"

וכל אחד ואחד יש לו שלשים מעלות, כנגד ל' יום של חדש

ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל

כלומר שכל מזל מחולק ל30 מעלות שנקראו חיל
ו30 החיל הללו הן כנגד 30 ימי החודש

חיל זה כנראה מה שמכונה כיום כ"קבוצת צבירי על"
(Local Supercluster)

Local_Superclusters

ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון

לגיון זה מה שמכונה כיום כ"צבירי על"
(Superclusters)

Supercluster

ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון

רהטון זה מה שמכונה כיום כצבירי גלקסיות
(Clusters of galaxies)

cluster

ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון

קרטון זה מה שמכונה כיום כקבוצת גלקסיות
(Groups of galaxies)

Local_Galactic_Group

ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא

גסטרא זה מה שמכונה כיום כגלקסיה
(Galaxy)

Galaxy

ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו 365 אלפי רבוא כוכבים

365 הם כנגד 365 הימים שבשנה
אלפי הם כנגד יום אחד שנאמר: "כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול"
ריבוא הם כנגד ישראל שנאמר: "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש"

ולכן החיבור בין 365 >>> אלף >>> רבבה

ולכן כל יהודי הוא עולם ומלואו כיהלום יקר מפז הנוצץ ככוכב ברקיע
וצריכים כולם להיות מאוחדים וכיוון שרק כך ניתן לראות את היפה בנשים בשיא תפארתה

השוואה לימי השבוע


שימו לב שישנם 7 דרגות ברקיע [השני]

מזל , חיל , לגיון , רהטון , קרטון , גסטרא , [365 אלפי רבוא] כוכבים

ו7 דרגות הללו הן כנגד 7 ימי השבוע

ראשון - 12 מזלות
שני - 30 חיל
שלישי - 30 לגיון
רביעי - 30 רהטון
חמישי - 30 קרטון
שישי - 30 גסטרא
שבת - 365 אלפי רבוא כוכבים

מה שמסביר גם למה דווקא בתחתית יש את המסה האדירה של ריכוז הכוכבים שנמשלה לשבתValid XHTML Valid CSS