חישוב מולד בהר"ד ללא דחיות (עם מולד זקן)

אנא חשב משנת ועד

כסדרה מעוברת אכה בכו גכז דכא הכב וכג זכד
כסדרה לא מעוברת אכג בכד גכה דכו הכז וכא זכב
חסרה מעוברת אחד בחה גחו דחז החא וחב זחג
שלמה לא מעוברת אשד בשה גשו דשז השא ושב זשג


Valid XHTML Valid CSS