שנת בחה

מועד חג / חול המועד צום

חודש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א
תשרי . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל . . . . .
חשון . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . . . .
כסלו . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . . .
טבת . . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . .
שבט . . . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל
### . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל . . . . .
אדר . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . . . .
ניסן . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל . .
אייר . . . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט .
סיון א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל . . . . . .
תמוז . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . . . . .
אב . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל . . .
אלול . . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . .

מתחילה ביום (ב) שני מספר שבתות 54
סוג שנה ח/ש/כ (ח) חסרה ערב ראש חודש בשבת 2
פסח חל ביום (ה) חמישי ראש חודש בשבת 2
שנה מעוברת כן פרשות מחוברות 2
אורכה בימים 383 פרשות מחוברות בחו"ל 2
שנה קודמת הכז שנה הבאה זשג

5.8% מהשנים בלוח העברי הן מהסוג של שנת בחה ( 689472 / 40000 )

בשנה מסוג בחה חל ראש חודש בשבת פעמיים: א' בשבט ו-א' באייר
בשנת בחה 54 שבתות כאשר בשתיים מתוכן לא קוראים פרשה: שבת חול המועד סוכות ושבת חול המועד פסח
כלומר ישנם 54 פרשות שצריך לחלק אותם ל-52 שבתות הללו

אך פרשת "וזאת הברכה" נקראת בשמחת תורה - בשנת בחה זה יוצא ביום שני - כלומר לא בשבת
כלומר ישנם 53 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-52 שבתות

מכיוון שבשבת האחרונה בשנה פרשות ניצבים ווילך מחוברות יוצא שלמעשה פרשת וילך נקראת פעמיים בשנה מסוג בחה
כלומר שישנם 54 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-52 שבתות (דבר זה מצריך לחבר ביחד 4 פרשות)

על מנת להתאים את מספר הפרשות הנקראות בשבת (54) עם מספר השבתות שבהן קוראים פרשה (52), מחוברות הפרשות:

- מטות ומסעי
- ניצבים ווילך

מכיוון שהיום השני של שבועות חל בשבת ישנו הבדל בקריאות בין ארץ ישראל לחוץ לארץ
ולכן בחוץ לארץ הם מחברים את פרשות חוקת ובלק

על מנת לפשט זאת קצת יותר למענכם ישנו פירוט רב יותר בטבלה למטה


סדר פרשות השבוע וההפטרות של שבתות שנת בחה

חודש פרשת השבוע מיוחד ראש חודש מחוברות הפטרת השבת שינוי בקריאת הפטרת השבת
ו תשרי פרשת וילך שבת שובה הפטרת וילך הפטרת שבת שובה
יג תשרי פרשת האזינו הפטרת האזינו
כ תשרי שבת חול המועד סוכות הפטרת שבת חול המועד סוכות
כז תשרי פרשת בראשית הפטרת בראשית
ד חשון פרשת נח הפטרת נח
יא חשון פרשת לך לך הפטרת לך לך
יח חשון פרשת וירא הפטרת וירא
כה חשון פרשת חיי שרה הפטרת חיי שרה
ג כסלו פרשת תולדות הפטרת תולדות
י כסלו פרשת ויצא הפטרת ויצא
יז כסלו פרשת וישלח הפטרת וישלח
כד כסלו פרשת וישב הפטרת וישב
ב טבת פרשת מקץ שבת חנוכה הפטרת מקץ הפטרת שבת חנוכה
ט טבת פרשת ויגש הפטרת ויגש
טז טבת פרשת ויחי הפטרת ויחי
כג טבת פרשת שמות הפטרת שמות
א שבט פרשת וארא שבת ראש חודש הפטרת וארא הפטרת שבת ראש חודש
ח שבט פרשת בא הפטרת בא
טו שבט פרשת בשלח (שבת שירה) הפטרת בשלח
כב שבט פרשת יתרו הפטרת יתרו
כט שבט פרשת משפטים ערב ראש חודש הפטרת משפטים הפטרת מחר חודש
ו ### פרשת תרומה הפטרת תרומה
יג ### פרשת תצוה הפטרת תצוה
כ ### פרשת כי תשא הפטרת כי תשא
כז ### פרשת ויקהל שבת שקלים הפטרת ויקהל הפטרת שבת שקלים
ד אדר פרשת פקודי (שבת הפסקה) הפטרת פקודי
יא אדר פרשת ויקרא שבת זכור הפטרת ויקרא הפטרת שבת זכור
יח אדר פרשת צו שבת פרה הפטרת צו הפטרת שבת פרה
כה אדר פרשת שמיני שבת החודש הפטרת שמיני הפטרת שבת החודש
ג ניסן פרשת תזריע הפטרת תזריע
י ניסן פרשת מצורע שבת הגדול הפטרת מצורע הפטרת שבת הגדול
יז ניסן שבת חול המועד פסח הפטרת שבת חול המועד פסח
כד ניסן פרשת אחרי מות הפטרת אחרי מות
א אייר פרשת קדושים שבת ראש חודש הפטרת קדושים הפטרת שבת ראש חודש
ח אייר פרשת אמור הפטרת אמור
טו אייר פרשת בהר הפטרת בהר
כב אייר פרשת בחוקותי הפטרת בחוקותי
כט אייר פרשת במדבר ערב ראש חודש הפטרת במדבר הפטרת מחר חודש
ז סיון פרשת נשא הפטרת נשא
יד סיון פרשת בהעלותך הפטרת בהעלותך
כא סיון פרשת שלח לך הפטרת שלח לך
כח סיון פרשת קרח הפטרת קרח
ה תמוז פרשת חוקת מחוברות הפטרת חוקת
יב תמוז פרשת בלק מחוברות הפטרת בלק
יט תמוז פרשת פנחס (תלת דפורענותא) הפטרת פנחס הפטרת מטות
כו תמוז פרשת מטות-מסעי (תלת דפורענותא) מחוברות הפטרת מסעי
ד אב פרשת דברים (תלת דפורענותא) (שבת חזון) הפטרת דברים
יא אב פרשת ואתחנן (שבע דנחמתא) הפטרת ואתחנן
יח אב פרשת עקב (שבע דנחמתא) הפטרת עקב
כה אב פרשת ראה (שבע דנחמתא) הפטרת ראה
ב אלול פרשת שופטים (שבע דנחמתא) הפטרת שופטים
ט אלול פרשת כי תצא (שבע דנחמתא) הפטרת כי תצא
טז אלול פרשת כי תבוא (שבע דנחמתא) הפטרת כי תבוא
כג אלול פרשת נצבים-וילך (שבע דנחמתא) מחוברות הפטרת וילך


שבת שובה

זמנה

השבת שבין עשרת הימים שבין ראש השנה ליום כיפור

עניינה

שבת זו נקראת "שבת שובה" על שם המילה הראשונה בהפטרה המיוחדת שקוראים בשבת זו המתחילה כך

הפטרה

"שובה ישראל עד ה' אלוהיך כי כשלת בעווניך" (הושע י"ד, ב).

שבת חנוכה

זמנה

בחנוכה

עניינה

שבת זו נקראת "שבת חנוכה" כיוון שזו השבת שבחג החנוכה

הפטרה

הפטרת חנוכה שבת ראשונה (שבת חנוכה) נמצאת בספר זכריה ב יד
הפטרת חנוכה שבת שנייה (זאת חנוכה) נמצאת בספר מלכים א ז מ

כאשר יש רק שבת אחת בחג החנוכה קוראים בספר זכריה ב יד

שבת ראש חודש

זמנה

בראש חודש

כמות ספרי תורה

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את פרשת פינחס (במדבר כח, ט - טו).
במקרה שראש חודש יחול ביום ראשון הבא, אין מוציאים ספר תורה נוסף, אך קוראים את הפטרת "מחר חודש" (שמואל א' כ, יח - מב).

עניינה

הטעם העיקרי לקריאתה הוא שבסופה מוזכר ראש חודש ושבת.

הפטרה

"השמים כסאי" (ספר ישעיה, סו א - כד).


שבת שקלים

זמנה

השבת שלפני ראש חודש אדר (או שבת ראש חודש אדר) בשנה מעוברת זמנה לפני אדר ב'.

כמות ספרי תורה

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את "פרשת שקלים" (ספר שמות ל, יא-טז)
אם זו שבת ראש חודש מוציאים בה עוד ספר (בראשון פרשת שבוע, בשני פרשת ראש חודש, ובשלישי פרשת שקלים).

עניינה

פרשת שקלים עוסקת בחיובו של כל אחד מעם ישראל להביא את מחצית השקל עבור קרבנות הציבור שהקריבו בבית המקדש.

הפטרה

"ויכרות יהוידע" (מ"ב יא).

ההפטרה עוסקת בנדבת העם לבדק הבית בבית המקדש. וקהילות אשכנז נוהגים לקרוא "בן שבע שנים" (מ"ב יב).

שבת זכור

זמנה

השבת שלפני פורים.


כמות ספרי תורה

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את "פרשת זכור" (ספר דברים כה, יז-יט).

עניינה

פרשת זכור עוסקת בחיוב לזכור את מלחמת עמלק שארעה זמן קצר לאחר יציאת מצרים.
בהמשך לחיוב זה מצווה עם ישראל למחות ולהשמיד את זכר עמלק.
בעקבות פרשנותם של חז"ל, שהמן האגגי הוא מזרע עמלק, קוראים את הפרשה סמוך לחג הפורים, שבו נתלו המן ועשרת בניו.

הפטרה

"פקדתי את אשר עשה עמלק" (ש"א טו).

ההפטרה עוסקת במלחמת שאול בעמלק, השארת אגג מלך עמלק והצאן בחיים למרות ציווי מפורש
אובדן מלכות שאול בגלל הפרת הציווי, והריגת אגג על ידי שמואל.

שבת פרה

זמנה

השבת שלפני שבת פרשת החודש.

כמות ספרי תורה

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את "פרשת פרה" (ספר במדבר יט, א - כב).

עניינה

פרשת פרה עוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה. בשל כך, יש הסוברים כי חיוב קריאת פרשת פרה הוא מן התורה.

הפטרה

"וזרקתי עליהם מים טהורים..." (ספר יחזקאל לו).

ההפטרה עוסקת בטיהורו הרוחני של עם ישראל על ידי הקב"ה.

שבת החודש

זמנה

השבת שלפני ראש חודש ניסן (או שבת ראש חודש ניסן).

כמות ספרי תורה

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את פרשת החודש (ספר שמות יב, א-כ).
אם זו שבת ראש חודש מוציאים בה עוד ספר (בראשון פרשת שבוע, בשני פרשת ראש חודש, ובשלישי פרשת החודש).

עניינה

פרשת החודש עוסקת בהכרזה שניסן הוא החודש הראשון וענייני קידוש החודש. כמו כן מפורטים בה דיני קורבן פסח.

הפטרה

"בראשון באחד לחודש" (ספר יחזקאל מה).

ההפטרה עוסקת בדיני חג הפסח וקורבנותיו בבית המקדש השלישי.

שבת הגדול

זמנה

השבת שלפני פסח

עניינה

בהפטרה רמזים רבים לפסח הממשמש ובא. הנביא מלאכי מבשר את בשורת הגאולה לעתיד לבוא.
מיכה הנביא אומר על גאולת העתיד: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות."
אמרו חז"ל בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל.
הבשורה על גאולת מצרים הייתה בשבת לפני הפסח, ובדומה לכך אנו קוראים בשבת שלפני הפסח את בשורת גאולת העתיד.

"הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא". ולכן השבת שבה קוראים את הפסוק שבו המילה ה'גדול' נקראת: שבת הגדול.

הפטרה

"וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים" (מלאכי ג').

ההפטרה עוסקת

שבתות תלת דפורענותא

זמנן

בשם "תלת דפורענותא" מכנים את שלוש שבתות האבל, שבין צום שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב

עניינה

בניגוד למנהג הרגיל, שלפיו בהפטרה קוראים קטע בנביאים מעניין פרשת השבוע, בשבתות אלה, החלות בימי בין המצרים, קוראים נבואות תוכחה של ירמיהו וישעיהו שהזהירו את העם כי חטאיהם יביאו לחורבן בית המקדש.

הפטרה

בשבת הראשונה - מפטירים בפרק א' של ספר ירמיהו (הפטרת "דברי ירמיהו")
בשבת השנייה - מפטירים בפרק ב' של ספר ירמיהו (הפטרת "שמעו")
בשבת השלישית - מפטירים בפרק א' של ספר ישעיהו (הפטרת "חזון ישעיהו") על שם פתיחת הפרק נקראת השבת "שבת חזון".

עוסקות בעניין חורבן בית המקדש וירושלים.


Valid XHTML Valid CSS