שנת זחא

מועד חג / חול המועד צום

חודש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א
תשרי . . . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל
חשון . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . . . . . .
כסלו . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . . . . .
טבת . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . . . .
שבט . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל . .
אדר . . . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט .
ניסן א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל . . . . . .
אייר . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . . . . .
סיון . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל . . .
תמוז . . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . .
אב . . . . . . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל
אלול . א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט . . . . . .

מתחילה ביום (ז) שבת מספר שבתות 51
סוג שנה ח/ש/כ (ח) חסרה ערב ראש חודש בשבת 3
פסח חל ביום (א) ראשון ראש חודש בשבת 3
שנה מעוברת לא פרשות מחוברות 5
אורכה בימים 353 פרשות מחוברות בחו"ל 5
שנה קודמת בשה , זשה שנה הבאה גכה , גכז

4.33% מהשנים בלוח העברי הן מהסוג של שנת זחא ( 689472 / 29853 )

בשנה מסוג זחא חל ראש חודש בשבת 3 פעמים: א' בתשרי, א' באדר ו-א' באב
בשנת זחא 51 שבתות כאשר ב-3 מתוכן לא קוראים פרשה: שבת ראש השנה, שבת ראשון של סוכות ושבת שביעי של פסח
כלומר ישנם 54 פרשות שצריך לחלק אותם ל-48 שבתות הללו

לא קוראים כלל את פרשת וילך, מכיוון שהיא נקראת לפני ראש השנה בשנה הקודמת ואחרי ראש השנה בשנה הבאה
כלומר שישנם 53 פרשות שצריך לקרוא אותם ב-48 שבתות (דבר זה מצריך שיהיו 5 פרשות מחוברות)

על מנת להתאים את מספר הפרשות הנקראות בשבת (53) עם מספר השבתות שבהן קוראים פרשה (48), מחוברות הפרשות:

- ויקהל ופקודי
- תזריע ומצורע
- אחרי מות וקדושים
- בהר ובחוקותי
- מטות ומסעי

על מנת לפשט זאת קצת יותר למענכם ישנו פירוט רב יותר בטבלה למטה


סדר פרשות השבוע וההפטרות של שבתות שנת זחא

חודש פרשת השבוע מיוחד ראש חודש מחוברות הפטרת השבת שינוי בקריאת הפטרת השבת
א תשרי שבת ראש השנה שבת ראש חודש הפטרת שבת ראש השנה
ח תשרי פרשת האזינו שבת שובה הפטרת האזינו הפטרת שבת שובה
טו תשרי שבת ראשון של סוכות הפטרת שבת ראשון של סוכות
כב תשרי פרשת וזאת הברכה שבת שמיני עצרת הפטרת וזאת הברכה
כט תשרי פרשת בראשית ערב ראש חודש הפטרת בראשית הפטרת מחר חודש
ו חשון פרשת נח הפטרת נח
יג חשון פרשת לך לך הפטרת לך לך
כ חשון פרשת וירא הפטרת וירא
כז חשון פרשת חיי שרה הפטרת חיי שרה
ה כסלו פרשת תולדות הפטרת תולדות
יב כסלו פרשת ויצא הפטרת ויצא
יט כסלו פרשת וישלח הפטרת וישלח
כו כסלו פרשת וישב שבת חנוכה הפטרת וישב הפטרת שבת חנוכה
ד טבת פרשת מקץ הפטרת מקץ
יא טבת פרשת ויגש הפטרת ויגש
יח טבת פרשת ויחי הפטרת ויחי
כה טבת פרשת שמות הפטרת שמות
ג שבט פרשת וארא הפטרת וארא
י שבט פרשת בא הפטרת בא
יז שבט פרשת בשלח (שבת שירה) הפטרת בשלח
כד שבט פרשת יתרו הפטרת יתרו
א אדר פרשת משפטים שבת שקלים שבת ראש חודש הפטרת משפטים הפטרת שבת שקלים
ח אדר פרשת תרומה שבת זכור הפטרת תרומה הפטרת שבת זכור
טו אדר פרשת תצוה (שבת הפסקה) הפטרת תצוה הפטרת פורים (בירושלים)
כב אדר פרשת כי תשא שבת פרה הפטרת כי תשא הפטרת שבת פרה
כט אדר פרשת ויקהל-פקודי שבת החודש ערב ראש חודש מחוברות הפטרת ויקהל-פקודי הפטרת שבת החודש
ז ניסן פרשת ויקרא שבת הגדול הפטרת ויקרא הפטרת שבת הגדול
יד ניסן פרשת צו הפטרת צו
כא ניסן שבת שביעי של פסח הפטרת שבת שביעי של פסח
כח ניסן פרשת שמיני הפטרת שמיני
ה אייר פרשת תזריע-מצורע מחוברות הפטרת מצורע
יב אייר פרשת אחרי מות-קדושים מחוברות הפטרת קדושים
יט אייר פרשת אמור הפטרת אמור
כו אייר פרשת בהר-בחוקותי מחוברות הפטרת בחוקותי
ד סיון פרשת במדבר הפטרת במדבר
יא סיון פרשת נשא הפטרת נשא
יח סיון פרשת בהעלותך הפטרת בהעלותך
כה סיון פרשת שלח לך הפטרת שלח לך
ב תמוז פרשת קרח הפטרת קרח
ט תמוז פרשת חוקת הפטרת חוקת
טז תמוז פרשת בלק הפטרת בלק
כג תמוז פרשת פנחס (תלת דפורענותא) הפטרת פנחס הפטרת מטות
א אב פרשת מטות-מסעי (תלת דפורענותא) שבת ראש חודש מחוברות הפטרת מסעי הפטרת שבת ראש חודש
ח אב פרשת דברים (תלת דפורענותא) (שבת חזון) הפטרת דברים
טו אב פרשת ואתחנן (שבע דנחמתא) הפטרת ואתחנן
כב אב פרשת עקב (שבע דנחמתא) הפטרת עקב
כט אב פרשת ראה (שבע דנחמתא) ערב ראש חודש הפטרת ראה הפטרת מחר חודש
ו אלול פרשת שופטים (שבע דנחמתא) הפטרת שופטים
יג אלול פרשת כי תצא (שבע דנחמתא) הפטרת כי תצא
כ אלול פרשת כי תבוא (שבע דנחמתא) הפטרת כי תבוא
כז אלול פרשת נצבים (שבע דנחמתא) הפטרת נצבים


שבת שובה

זמנה

השבת שבין עשרת הימים שבין ראש השנה ליום כיפור

עניינה

שבת זו נקראת "שבת שובה" על שם המילה הראשונה בהפטרה המיוחדת שקוראים בשבת זו המתחילה כך

הפטרה

"שובה ישראל עד ה' אלוהיך כי כשלת בעווניך" (הושע י"ד, ב).

שבת חנוכה

זמנה

בחנוכה

עניינה

שבת זו נקראת "שבת חנוכה" כיוון שזו השבת שבחג החנוכה

הפטרה

הפטרת חנוכה שבת ראשונה (שבת חנוכה) נמצאת בספר זכריה ב יד
הפטרת חנוכה שבת שנייה (זאת חנוכה) נמצאת בספר מלכים א ז מ

כאשר יש רק שבת אחת בחג החנוכה קוראים בספר זכריה ב יד

שבת ראש חודש

זמנה

בראש חודש

כמות ספרי תורה

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את פרשת פינחס (במדבר כח, ט - טו).
במקרה שראש חודש יחול ביום ראשון הבא, אין מוציאים ספר תורה נוסף, אך קוראים את הפטרת "מחר חודש" (שמואל א' כ, יח - מב).

עניינה

הטעם העיקרי לקריאתה הוא שבסופה מוזכר ראש חודש ושבת.

הפטרה

"השמים כסאי" (ספר ישעיה, סו א - כד).


שבת שקלים

זמנה

השבת שלפני ראש חודש אדר (או שבת ראש חודש אדר) בשנה מעוברת זמנה לפני אדר ב'.

כמות ספרי תורה

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את "פרשת שקלים" (ספר שמות ל, יא-טז)
אם זו שבת ראש חודש מוציאים בה עוד ספר (בראשון פרשת שבוע, בשני פרשת ראש חודש, ובשלישי פרשת שקלים).

עניינה

פרשת שקלים עוסקת בחיובו של כל אחד מעם ישראל להביא את מחצית השקל עבור קרבנות הציבור שהקריבו בבית המקדש.

הפטרה

"ויכרות יהוידע" (מ"ב יא).

ההפטרה עוסקת בנדבת העם לבדק הבית בבית המקדש. וקהילות אשכנז נוהגים לקרוא "בן שבע שנים" (מ"ב יב).

שבת זכור

זמנה

השבת שלפני פורים.


כמות ספרי תורה

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את "פרשת זכור" (ספר דברים כה, יז-יט).

עניינה

פרשת זכור עוסקת בחיוב לזכור את מלחמת עמלק שארעה זמן קצר לאחר יציאת מצרים.
בהמשך לחיוב זה מצווה עם ישראל למחות ולהשמיד את זכר עמלק.
בעקבות פרשנותם של חז"ל, שהמן האגגי הוא מזרע עמלק, קוראים את הפרשה סמוך לחג הפורים, שבו נתלו המן ועשרת בניו.

הפטרה

"פקדתי את אשר עשה עמלק" (ש"א טו).

ההפטרה עוסקת במלחמת שאול בעמלק, השארת אגג מלך עמלק והצאן בחיים למרות ציווי מפורש
אובדן מלכות שאול בגלל הפרת הציווי, והריגת אגג על ידי שמואל.

שבת פרה

זמנה

השבת שלפני שבת פרשת החודש.

כמות ספרי תורה

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את "פרשת פרה" (ספר במדבר יט, א - כב).

עניינה

פרשת פרה עוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה. בשל כך, יש הסוברים כי חיוב קריאת פרשת פרה הוא מן התורה.

הפטרה

"וזרקתי עליהם מים טהורים..." (ספר יחזקאל לו).

ההפטרה עוסקת בטיהורו הרוחני של עם ישראל על ידי הקב"ה.

שבת החודש

זמנה

השבת שלפני ראש חודש ניסן (או שבת ראש חודש ניסן).

כמות ספרי תורה

בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את פרשת החודש (ספר שמות יב, א-כ).
אם זו שבת ראש חודש מוציאים בה עוד ספר (בראשון פרשת שבוע, בשני פרשת ראש חודש, ובשלישי פרשת החודש).

עניינה

פרשת החודש עוסקת בהכרזה שניסן הוא החודש הראשון וענייני קידוש החודש. כמו כן מפורטים בה דיני קורבן פסח.

הפטרה

"בראשון באחד לחודש" (ספר יחזקאל מה).

ההפטרה עוסקת בדיני חג הפסח וקורבנותיו בבית המקדש השלישי.

שבת הגדול

זמנה

השבת שלפני פסח

עניינה

בהפטרה רמזים רבים לפסח הממשמש ובא. הנביא מלאכי מבשר את בשורת הגאולה לעתיד לבוא.
מיכה הנביא אומר על גאולת העתיד: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות."
אמרו חז"ל בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל.
הבשורה על גאולת מצרים הייתה בשבת לפני הפסח, ובדומה לכך אנו קוראים בשבת שלפני הפסח את בשורת גאולת העתיד.

"הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא". ולכן השבת שבה קוראים את הפסוק שבו המילה ה'גדול' נקראת: שבת הגדול.

הפטרה

"וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים" (מלאכי ג').

ההפטרה עוסקת

שבתות תלת דפורענותא

זמנן

בשם "תלת דפורענותא" מכנים את שלוש שבתות האבל, שבין צום שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב

עניינה

בניגוד למנהג הרגיל, שלפיו בהפטרה קוראים קטע בנביאים מעניין פרשת השבוע, בשבתות אלה, החלות בימי בין המצרים, קוראים נבואות תוכחה של ירמיהו וישעיהו שהזהירו את העם כי חטאיהם יביאו לחורבן בית המקדש.

הפטרה

בשבת הראשונה - מפטירים בפרק א' של ספר ירמיהו (הפטרת "דברי ירמיהו")
בשבת השנייה - מפטירים בפרק ב' של ספר ירמיהו (הפטרת "שמעו")
בשבת השלישית - מפטירים בפרק א' של ספר ישעיהו (הפטרת "חזון ישעיהו") על שם פתיחת הפרק נקראת השבת "שבת חזון".

עוסקות בעניין חורבן בית המקדש וירושלים.


Valid XHTML Valid CSS