אמצע התורה נמצא ב-אל-יה


הקדמה

בתורה יש 304,805 אותיות 79,977 מילים ו-5,845 פסוקים

וא"ו דגחון חציין של אותיות [מיוחדות] של ספר תורה "דרש דרש" חציין של תיבות [כפולות] "והתגלח" של [טעמי] פסוקים - להסבר לחץ כאן!

אמצע התורה נוחת בדיוק בפרשת צו מבחינת כל האפשרויות

כעת נמנה את כל האפשרויות והם: פסוק אמצעי , מילה אמצעית , אות אמצעית ואמצע שישים ריבוא אותיות!

הפסוק האמצעי

הפסוק הראשון בתורה הוא: "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" (בראשית א א)
הפסוק האמצעי בתורה הוא: "וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים" (ויקרא ח ח)
הפסוק האחרון בתורה הוא: "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל" (דברים לד יב)

המילה האמצעית

המילה הראשונה בתורה היא: "בראשית" (בראשית א א)
המילה האמצעית בתורה היא: "יסוד" (ויקרא ח טו)
המילה האחרונה בתורה היא: "ישראל" (דברים לד יב)

"וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו" (ויקרא ח טו)

מכאן גם הביטוי: "בראשית יסוד ישראל"

האות האמצעית

האות הראשונה בתורה היא: "ב" (בראשית א א)
האות האמצעית בתורה היא: "א" (ויקרא ח כח)
האות האחרונה בתורה היא: "ל" (דברים לד יב)

"ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה" (ויקרא ח כח)

אמצע שישים ריבוא אותיות

אמצע שישים ריבוא אותיות נוחת בפסוק בויקרא ח כה באמצע המילה "אליה" (בין האות למ"ד לאות יו"ד)

"ויקח את החלב ואת האל****יה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין" (ויקרא ח כה)

מפתח לריבוא 30-31

middle60key

ניתן לבדוק זאת בקישורים הבאים:
http://torah.125mb.com/R30.html
http://torah.125mb.com/R31.html

ריבוא 30-31

middle60

ניתן לבדוק זאת בקישורים הבאים:
http://torah.125mb.com/H30.html
http://torah.125mb.com/H31.html

אמצע התורה

הם כולם נוחתים בספר ויקרא פרק ח בפרשת צו

נסתכל על פסוקים ויקרא ח ח-כח:

וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים
וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה
ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם
ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו לקדשם
ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את משה
ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת
וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל
יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו
ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ויקטר משה המזבחה
ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה
ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר
ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה
ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית
ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
ויקח את החלב ואת האל****יה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין
ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין
ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה
ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הו
א ליהוה

(שימו לב שאני כל הזמן מסמן לכם את המקומות האמצעים בצבע אדום)

כעת נתבונן במשהו טיפה לא מובן במבט ראשון

כאשר אנו מחברים את "בראשית יסוד ישראל" יש לזה משמעות עמוקה כידוע

אבל כאשר מחברים את האות הראשונה האמצעית והאחרונה אנו נקבל את הביטוי "באל"

(כנראה לרמוז למשהו)

קטונתי לנסות להבין עומקם של דברים אבל ננסה ל"גרד" טיפה את השטח במה שאנו כן יכולים לפחות לראות

שימו לב לפסוק האמצעי: "וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים"

הוא מכיל בדיוק 11 תיבות ... ומהי התיבה האמצעית? ... (נו ניחשתם נכונה!) ... המילה "אל"

"וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים"

טוב אפשר לחשוב שזה במקרה ושזה לא קורה בכל האחרים ... אז זהו שזה כן!
בכל אחד מארבעת האמצעים שציינו כבר למעלה הם כולם נוחתים על תיבת "אל"
לפני המילה יסוד מופיעה תיבת "אל" ולפני האות אל"ף שם מופיעות התיבות "הוא ליהוה" (למה זה?)

נסביר: הדירוג הוא כזה: פסוק -> תיבה -> אות -> אות נסתרת

בפסוק האמצעי החיפוש הוא בין פסוקים וכדי לחפש תיבה צריך לחפש את התיבה האמצעית בפסוק האמצעי
בתיבה האמצעית החיפוש הוא בין תיבות וכדי לחפש תיבה התיבה האמצעית צריך להיות מה שמחפשים או בין מה שמחפשים
באות באמצעית החיפוש הוא בין אותיות ולכן לא מתחשבים ברווחים (כי הם לחלוקת תיבות)

זה טיפה מורכב אז אני אנסה להסביר יותר מדוייק
אך קודם כל נדגיש את כל המקומות הרצויים בצבע סגול שיהיה יותר קל לראות למה הכוונה

וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים
וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה
ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם
ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו לקדשם
ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את משה
ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת
וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל
יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו
ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ויקטר משה המזבחה
ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה
ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר
ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה
ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית
ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
ויקח את החלב ואת האל****יה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין
ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין
ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה
ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הו
א ליהוה

שימו לב בכולם "אל" נוחת בדיוק איפה שהאמצעים
שניה ... אבל איפה שיש את המילה יסוד זה מופיע לפני! למה?
זה כיוון שצריך להסתכל על זה נכון
יש את הרובד "הגלוי" ויש את "הנסתר"

הגלוי: "אל יסוד המזבח"
הנסתר: "בראשית יסוד ישראל"

שימו לב שהוא "לכוד" בין שני תיבות "אל"

נבדוק את אותו הדבר בשלושת הפסוקים הראשון האמצעי והאחרון:

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"
"וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים"
"ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל"

שימו לב שגם כאן הוא "לכוד" בין שני תיבות "אל"
(ואין עוד תיבות כאלה לא בפסוק הראשון ולא באחרון)

נבדוק כעת את האות האמצעית ללא רווח "הואליהוה"
וגם "הנסתר" אות ראשונה אמצעית ואחרונה נותן "באל" כפי שדובר בהתחלה

שניה אבל בדוגמא אחרונה איפה הסימטריה???

הרי "אל" נוטע יותר לכיוון השמאלי כיוון שזה מורכב משלוש אותיות ואין פה עוד "אל" נוסף

כעת נעמיק

שימו לב שבכוונה לא דיברתי עדיין על אמצע שישים ריבוא אותיות
אמצע שישים ריבוא אותיות נוחת על המילה "אליה" בין האות למ"ד לאות יו"ד
שימו לב ששם "אל" נוטע יותר לכיוון ימין! הוא לפני האמצע!
ולא רק זאת יש פה אפילו רמז קל

"אליה" רשום בשתי הדוגמאות הנ"ל!

"ויקח את החלב ואת האליה ...."
"... לריח ניחח אשה הואל יהוה"

נראה ששניהם קשורים זה לזה ומאזנים זה את זה

ולכן שרשמתי שאמצע התורה נמצא ב-אל-יה
הכוונה היתה ברב משמעות: ב-"אל" "באל" ב-"אליה" וגם ב"אל-יה"


Valid XHTML Valid CSS